Projekty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LEADER

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nazwa zadania: Wzrost konkurencyjności firmy Wama poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do rekreacji i wypoczynku mieszkańców z terenu LGD ,,Z Nami Warto
Wartość operacji: 113 785,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 92 508,13 zł
Dofinansowanie: 64 108,00 zł
Termin realizacji: 2020-2021
Cel: Rozwój firmy WA-MA poprzez rozszerzenie prowadzonej działalności o nowy rodzaj usług rekreacyjno – transportowych świadczonych na zbiornikach wodnych dla mieszkańców LGD ,,Z Nami Warto".
Rozkład jazdy